Tag: ekonomisk återupplivning av landsbygden

  • Står för möjligheten till regenerativt jordbruk

    Nu när vi är mitt i ett konkret och ambitiöst projekt är utmaningen att fortsätta stå i möjligheten att det är, även om resultaten är långsamma i början. Och fortsätt att generera nya handlingsplaner från den möjligheten. Möjligheten ärregenererande natur och producera mat så välmående som de var i forntida tider,Tillhandahåller den magnifika maten lokalt,…