Ändringar i flygblad eller paneler

Här är den senaste utgåvan av flygblad och panel för Vätö (31-jan-24). Informationen är fortfarande oförändrad och korrekt som angivet. Priserna är early bird-priset fram till den 31 mars för att belöna dig som tidig kund. Early bird-priset på 135 kr per månad för att adoptera en höna gäller hela 2024, om den har beställts senast den 31 mars.