Vi är i produktion!

Det var länge sedan vi skrev på vår blogg här.

Den 12 april hämtade vi våra 345 hönor från Öland i 35 boxar i en hästtrailer. Ca 7 timmars körning med regelbundna pauser för att kolla till dem. De två första pauserna var efter en timmes körning. Vi upptäckte att hönorna i de nedersta boxarna (staplade 4 högt) höll på att svimma av brist på luft. Sedan upptäckte vi att vi kunde öppna en stor panel på släpvagnens framsida. Vi säkrade lådorna med plankor och spärrband, för nu blåste det mycket vind genom släpet. Det var ett riktigt äventyr!

De sista lådorna med 10 hönor i varje kommer ut ur släpet. Trailern var full av staplar med lådor, 4 höga!
Hönan kommer ut ur sina boxar i äggmobilen. Endast 10 boxar fick plats här, de andra hönorna kom ut ur sina boxar utanför.
Hönan går redan omkring och äter och dricker efter att ha varit i en box med 9 systrar från 8:30 till 17:30 den 12 april 2024, Öland-Vätö.
Hönan i äggmobilen för sin första natt på Vätö.

Förberedelserna inför deras ankomst har tagit 3 månader med 10-timmarsdagar non stop. Så när de var här fick vi koppla av lite och vila upp oss. Nu, efter 6 veckor, kan vi äntligen ge er en uppdatering.

De gick runt i äggmobilen redan första dagen! Det första ägget var på dag 3. Vi hade lite problem med att få in dem i äggmobilen på kvällarna. Några dagar tog vi dem från undersidan och satte in dem en efter en. Dagen då vi missade 2 som stannade ute måste en ha vågat sig ut på fältet tidigt på morgonen och tagits av en örn. Det var dag 5.

Produktionen har ökat mycket snabbare än väntat, vi var redan uppe i 250-300 och fler ägg per dag runt den 10 maj. Det var inte väntat förrän i juli!

De första veckorna med uppstigning kl. 05.30 har varit en stor omställning, men vi älskar arbetet med att flytta äggmobilen och det 100 meter långa elnätstaketet till nya betesmarker, fylla på foder- och vattentrågen och släppa ut dem på morgonen. För en resa till Belgien, 14-18 maj, hade vi turen att hitta en volontär som kunde ta hand om dem.

När man går över fältet är det så tillfredsställande att se hur betesmarken och jorden bearbetas av hönan. De områden där vi började när hönsen kom är redan i full gång med att växa igen! Vi är så nyfikna på att se hur detta fortsätter under de kommande månaderna och åren. Det är därför vi har börjat med det här. Att få betesmarken att bli som en kolpump som återför kol från atmosfären till jorden där det hör hemma.

Vi har varit upptagna de senaste 150 åren med modernt jordbruk, jordbearbetning och exponerade jordar under stora delar av året (vilket släpper ut CO2 i atmosfären), för att ta kol från jorden och lägga det i atmosfären. Det finns ingen mänsklig aktivitet som inte påverkar naturen negativt. Utom regenerativt jordbruk. Det är utformat för att efterlikna naturen och få den att återhämta sig. Det är därför vi har startat Charming House Yoko Farm!

Även om vi helt slutar använda fossila bränslen kommer CO2-nivåerna att fortsätta stiga. Det moderna jordbruket står för hälften av utsläppen. Om vi omvandlar hälften av jordbruksmarken till regenerativt jordbruk går vi tillbaka till förindustriella nivåer. Vi har nu 29 miljoner hektar mark som förvaltas regenerativt på 5 kontinenter. Denna siffra har fördubblats under de senaste 10 åren!

Här är Alan Savory’s TedTalk, där han beskriver sin resa för upptäckten av hur stora hjordar av gräsätande djur höll våra levande toppjordar meter djupa och hur efterliknande detta system nu återvänder stora områden tillbaka till välmående, varierad natur, som stöder familjer, hälsa och lokal utveckling:

Det är mycket tillfredsställande att vara en del av denna rörelse för att regenerera naturen. Vänligen sprid denna kunskap långt och brett. Vi känner inte till någon annan aktivitet som ger lika mycket hopp om att återgå till en hälsosam värld!

Och … just nu är det viktigaste för oss att öka försäljningen snabbt. Den senaste veckan har äggen samlats in, de behöver gå ut genom dörren. Vänligen gör din beställning och sprid nyheten om hälsosam mat långt och brett med familj, vänner och grannar!


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *